PDA

View Full Version : PSD102.CDT1-DDT1 1. (L)PSD_môn học có ý nghĩa thực tiễn
 2. Chào anh chị học viên lớp CDT1-DDT1
 3. Chủ đề thảo luận 1 - Đàm phán giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc điều hành
 4. Chủ đề thảo luận 2 – Đàm phán với bên cho thuê văn phòng
 5. Thông báo nhóm 1 - CDT1
 6. Góc thảo luận của nhóm 4 - CDT1
 7. Học đàm phán theo Video
 8. Thương lương thỏa thuận khéo léo để thu hồi công nợ
 9. Chủ đề thảo luận số 3: Thuyết trình trong thời gian bị hạn chế.
 10. Chủ đề thảo luận nhom1 CDT1
 11. Thuyết trình tự tin trước đám đông
 12. chao cac ban
 13. Thuyết phục - thương lượng - đàm phán
 14. Bí quyết đàm phán thành công
 15. Làm PowerPoint đẹp mắt
 16. Các bạn nhóm 3 lớp DDT1 ơi!!!
 17. Làm thế nào để có thể tự tin trước đám đông?
 18. Có lên làm bài tập lớn theo nhóm không?
 19. Đàm phán, thương lượng: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng