PDA

View Full Version : Yêu cầu về thể thức văn bảnhadtt.gv
29-11-2012, 12:58 PM
Trong bất cứ văn bản hành chính nào hay các hợp đồng cũng hầu hết có Quốc hiệu, vậy theo bạn
Quốc hiệu được dùng khi nào? Trong văn bản của Doanh nghiệp, có bắt buộc phải sử dụng quốc hiệu không?
Các bạn vận dụng những kiến thức lý luận đã học trong giáo trình và kinh nghiệm bản thân để cùng thảo luận về vấn đề này nhé.

duyendt4628
06-12-2012, 10:19 PM
Quốc hiệu là tên nước, chế độ chính trị và mục tiêu của Quốc gia và được trình bày ở dòng đầu tiên, trang đầu tiên trong phạm vi 2/3 về phía phải của văn bản. Vì Quốc hiệu là một trong những thành phần cần thiết của thể thức văn bản phải có trong bất cứ một văn bản nào. Chính vì vậy mà trong bất cứ văn bản hành chính nào hay các hợp đồng cũng đều có Quốc hiệu. Và điều nhận thấy là Quốc hiệu là thành phần đầu tiên của thể thức văn bản, như vậy cũng để đủ thấy tầm quan trọng của nó trong văn bản.

duyendt4628
06-12-2012, 10:37 PM
Bất cứ văn bản nào cũng đều phải tuân thủ theo quy định thể thức của nhà nước. Thể thức văn bản là những thành phần cần thiết phải có cũng như cách thức trình bày các thành phần đó trong một văn bản để đảm bảo tính thống nhất, tính pháp lý, nội dung và hiệu lực thi hành. Các thành phần và cách trình bày, sắp xếp trong thể thức văn bản, cho đến nay vẫn phải tuân thủ theo những quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tại các văn bản đã ban hành. Và theo những quy định chung của Nhà nước thì các văn bản phải tuân thủ các quy định về thể thức sau:
1. Quốc hiệu.
2. Tên tác giả, nhóm tác giả
3. Số và kí hiệu văn bản
4. Địa danh, thời gian
5. Tên văn bản và trích yếu nội dung
6. Nội dung của văn bản
7. Chữ ký
8. Dấu cơ quan
9. Nơi nhận
10. Dấu chỉ mức độ "mật" và "khẩn"
11. Địa chỉ, số điện thoại, telex, fax, email của cơ quan.
Qua những quy định chung của nhà nước quy định về thể thức của văn bản thì có thể nhận thấy Quốc hiệu là quy định đầu tiên và bắt buộc không thể thiếu trong bất kỳ một văn bản nào. Như vậy thì bất kỳ một văn bản nào của Doanh nghiệp cũng bắt buộc phải sử dụng Quốc hiệu để đảm bảo yêu cầu về thể thức của văn bản vì có như vậy thì mới đảm bảo tính pháp lý của các đơn vị, cơ quan tổ chức kinh tế xã hội trong quá trình hoạt động.

thamvt7954
07-12-2012, 10:58 PM
bất cứ văn bản hành chính nào hay hợp đônhg nào cũng phải có Quốc hiệu, Quốc hiệu được dùng khi một văn bản thể hiệu được tính pháp lý của văn bản. Khi môt văn bản bất kỳ không có QUỐC HIỆU thì văn bản đó không có hiệu lực thi hành. Văn bản trong doanh nghiệp bẳt buộc phải dùng Quốc hiệu