PDA

View Full Version : Quy trình soạn thảo văn bảnhoaintt.gv
01-04-2013, 11:09 AM
Theo bạn, giai đoạn nào của quá trình soạn thảo một văn bản được coi là quan trọng nhất?

hiennv4791
01-04-2013, 03:53 PM
Ít thấy GV tham gia TL các chủ đề của HV.

hoaintt.gv
04-04-2013, 09:48 AM
Ít thấy GV tham gia TL các chủ đề của HV.

Các anh chị thân mến,

Khi đưa ra các câu hỏi và chủ đề thảo luận theo quy định của chương trình, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi, sự nhiệt tình thảo luận từ phía các anh chị và các bạn học viên.
Qua đó chúng tôi mới có thể tham gia vào diễn đàn để cùng thảo luận, định hướng các anh chị theo bài học, theo yêu cầu kiến thức của môn học.
Hy vọng lớp chúng ta sẽ thảo luận nhiệt tình và sôi nổi hơn để học viên và giảng viên cùng giao tiếp nhiều hơn trên diễn đàn lớp học, để môn học đạt kết quả cao.

thanghm3925
04-04-2013, 10:52 PM
Theo tôi giai đoạn chuẩn bị là quan trọng nhất trong quá trình (hay quy trình) soạn thảo một văn bản.

Vì: Đây là giai đoạn định hình khái quát về văn bản định viết, trong đó bao gồm việc xác định mục đích, yêu cầu của việc ban hành, xác định đối tượng tiếp nhận và thực hiện văn bản. Giai đoạn chuẩn bị cần xác định các yếu tố sau:

Xác định hoàn cảnh bức xúc xuất hiện văn bản;
Xác định mục đích của văn bản;
Xác định nội dung của văn bản;
Xác định tên của văn bản;
Xác định căn cứ cho văn bản gồm:Căn cứ vào các văn bản pháp quy của nhà nước và các quy định của ngành;
Căn cứ vào ý đồ của các nhà lãnh đạo;
Căn cứ vào các lý thuyết khoa học;
Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị

xiemdt1179
05-04-2013, 09:53 AM
chào cô ah

ý kiến của e cho đề tài thảo luận này cũng là "giai đoạn chuẩn bị" là quan trọng nhất. vì giai đoạn này góp phần định hướng đúng cho người viết với mục tiêu cần đề cập trong văn bản
tks cô

hiennv4791
05-04-2013, 01:54 PM
Quy trình soạn thảo văn bản là các bước đi cần thiết và việc bố trí chúng sao cho hợp lý trong quá trình soạn thảo một văn bản. Việc soạn thảo văn bản cần theo quy trình khoa học, bao gồm các giai đoạn: chuẩn bị; soạn đề cương; viết bản thảo, xét duyệt và ký văn bản, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản. Trong các giai đoạn này thì giai đoạn "chuẩn bị" là quan trọng nhất bởi giai đoạn này đã yêu cầu phác họa đầy đủ nên bức tranh của văn bản như mục đích, đối tượng, luận cứ, luận chứng...

hoaintt.gv
06-04-2013, 09:54 AM
Các bạn thân mến, Giai đoạn soạn thảo đề cươn là quan trọng nhất.
Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn đọc Giáo trình trang 20 + 22.
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia thảo luận tuần này.

thanghm3925
09-04-2013, 03:02 PM
Các bạn thân mến, Giai đoạn soạn thảo đề cươn là quan trọng nhất.
Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn đọc Giáo trình trang 20 + 22.
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia thảo luận tuần này.

Đã đọc tài liệu giáo trình bài 1 trang 20+22 không thấy nói rõ giai đoạn soạn thảo đề cương là quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và suy ngẫm lại ý kiến kết luận của cô thì có thể là giai đoạn soạn thảo đề cương là quan trọng nhất. Vì (theo giáo trình bài 1 trang 18): Đề cương là bản ghi những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất để dựa vào đó mà phát triển ra khi nghiên cứu trình bày thành một vấn đề hoặc viết thành một văn bản hoàn chỉnh. Với ý nghĩa đó, soạn thảo đề cương là giai đoạn quan trọng. (thiếu mỗi chữ nhất *-), hu hu)

huyentk4735
09-04-2013, 05:35 PM
Trong quy trình soạn thảo văn bản thì giai đoạn soạn thảo đề cương là quan trọng nhất vì: Đề cương là bản ghi những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất để dựa vào đó mà phát triển ra khi nghiên cứu trình bày thành một vấn đề hoặc viết thành một văn bản hoàn chỉnh. Đề cương càng chi tiết, càng cụ thể, tỉ mỉ bao nhiêu thì việc thể hiện thành văn bản hoàn chỉnh càng thuận lợi bấy nhiêu.

maipt6706
10-04-2013, 12:27 AM
Em cũng đồng ý với ý kiến của anh Thắng và các bạn vì em vừa đọc kỹ giáo trình trang 20+22

tungnd3163
10-04-2013, 02:36 PM
"Đề cương là bản ghi những vấn đề cơ bản nhất,cốt yếu nhất đểdựa vàođó mà phát triển ra khinghiên cứu trình bày thành một vấn đề hoặc viết thành một văn bản hoàn chỉnh. Với ý nghĩa đó,soạn thảo đề cương là giaiđoạn quan trọng.Đềcương càng chi tiết, càng cụthể, tỉ mỉ bao nhiêu thì việc thể hiện thành văn bản hoàn chỉnh càngthuận lợi bấy nhiêu".

phuctn7384
10-04-2013, 08:00 PM
Rõ ràng là giai đoan chuẩn bị rồi! Nhất trí với bạn Thắng về câu trả lời!

hangnt5556
11-04-2013, 10:20 AM
Theo phân tích thì đúng là giai đoạn soạn thảo đề cương rồi. Vì giai đoạn này thể hiện nội dung văn bản mà người viết muốn nói đến.

nganh0519
14-04-2013, 11:00 PM
Cảm ơn giảng viên và các anh chị đã cho em biết và hiểu được giai đoạn soạn thảo đề cương quan trọng như thế nào trong quy trình soạn thảo văn bản.

thiht2943
09-08-2013, 10:21 PM
tôi cũng nghĩ giai đoạn chuẩn bị đề cương là quan trọng nhất