PDA

View Full Version : Quy trình soạn thảo văn bảnbinhvt
01-08-2011, 09:09 AM
- Theo các em, khi soạn thảo một văn bản có cần phải tuân thủ (hoặc thực hiện) theo một quy trình nhất định không?
- Quy trình soạn thảo văn bản là gì, nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của một văn bản ?
- Và theo em, giai đoạn nào là quan trọng nhất trong quy trình soạn thảo một văn bản?

sonnv1004
08-08-2011, 01:04 AM
Thưa giáo viên phụ trách môn học, em xin trả lời bài post của thầy như sau:
việc soạn thảo văn bản cần phải tuân theo những bước hay quy trình nhất định như trong giáo trình của môn học đã nêu rõ, bao gồm các bước:
1. chuẩn bị trước khi soạn thảo vb: bước này yêu cầu người soạn thảo văn bản cần nắm rõ các yếu tố để soạn thảo như: hoàn cảnh xuất hiện vb, mục đích, nội dung, các căn cứ cho vb.
2. Viết để cương bản thảo (viết sơ bộ và viết chi tiết): vạch ra những ý lớn, cơ bản nhất của vb sau đó chắp nối những ý lớn thành dàn ý chi tiết cho vb.
3. Viết thành vb: Viết thành một vb hoàn chỉnh từ bản thảo chi tiết.
4. Chỉnh sửa vb. bước này giúp người soạn thảo kiểm tra lại xem trong vb có sai sót gì về nội dung, hình thức, cách dùng ngôn ngữ, chính tả của vb hay không?
5. ký duyệt và ban hành: vb đc soạn thảo xong thì trình người có thẩm quyền xem xét, ký rồi chuyển đến văn thư đóng dấu và ban hành. Đây là bước cuối cùng để vb có hiệu lực

Nếu một vb quan trọng mà không tuân theo quy trình như trên thì có thể dẫn tới những sai sót đáng tiếc trong việc truyền đạt thông tin, mong muốn, ý trí của người soạn thảo vb với người nhận văn bản.

Theo em bước quan trọng nhất trong quy trình soạn thảo vb là bước ký, đóng dấu và ban hành vb. Bởi đây là bước đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực cho vb. một vb sẽ không có giá trị gì nếu như thiếu chữ ký hay con dấu của người có thẩm quyền điều đó dẫn đến việc thông tin trong vb sẽ không được truyền đi, thực hiện và đáp ứng theo như mong muốn của cá nhân hay tổ chức soạn thảo vb.

hadt3234
14-08-2011, 10:57 PM
đồng ý quan điểm với bạn

sangld4867
17-08-2011, 11:57 AM
Theo em, khi soạn thảo một văn bản phải theo một quy trình nhất định, quy trình soạn thảo văn bản là những bước nhất định để soạn thảo ra một văn bản hoàn chỉnh từ khâu ban đầu là khâu chuẩn bị soạn thảo văn bản đến khâu cuối cùng là ký duyệt và ban hành văn bản, theo em khâu chỉnh sửa văn bản là quan trọng nhất

hoavt2920
21-08-2011, 09:37 PM
Theo ý em: Trong bất kỳ công việc gì cùng cần có một quy trình nhất định và đặc biệt trong soạn thảo văn bản cũng cần phải có quy trình nhất định để theo đó mỗi người tham gia vào hoạt động văn bản dễ dàng hiểu và thực hiện tốt công việc của mình