PDA

View Full Version : Thầy ơi? Bài tập nhóm PSD101 không phải nộp kế hoạch triển khai à?phongtt2335
22-03-2011, 10:18 AM
Thầy ơi? Bài tập nhóm PSD101 không phải nộp kế hoạch triển khai à?

thaottp9869
26-03-2011, 01:51 AM
Chà chà. Nhóm phó của nhóm 2 CDT1 nghiện bài tập triển khai rùi.

Trên nội dung bài học ấy, thầy cô yêu cầu làm bài tập nào thì làm bài đó thui anh ơi.

sonvv8027
30-03-2011, 02:05 AM
Ko thấy có yêu cầu nộp kế hoạch triển khai thì chứ đến ngày mình nộp bài tập nhóm luôn thôi bạn ạ !

tungdq6685
31-03-2011, 03:28 PM
Các nhóm trưởng lưu ý bài tập nhóm để phân công mọi người triển khai nộp đúng hạn trước 24/4 đấy nhé

dongdd5495
20-04-2011, 09:44 PM
Bài tập nhóm PSD có thể triển khai vào hôm 24/4 nhưng tốt nhất là chúng ta triển khai trước đó 1-2 ngày để đến khi họp offline thống nhất lại và buổi chiều nộp lại, hoặc nộp ngay trong ngày 24/4