PDA

View Full Version : Hành vi tổ chức là gì?oanhdt8024
09-02-2012, 09:57 AM
Là môn khoa học quản lý nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một số tổ chức và sự tương tác giữa hành vi của con người với tổ chức

dangnt8333
12-02-2012, 10:28 AM
ola! thực chất của hành vi tổ chức là làm sao để làm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có

quangnv9093
16-02-2012, 11:28 AM
là môn học về quản lý con người làm sao cho hiệu quả

sangld4867
17-02-2012, 12:34 PM
tớ nghĩ hành vi tổ chức là môn khoa học giúp chúng ta có bí quyết hay nghệ thuật trong hành vi ứng xử và tổ chức trong doanh nghiệp.

toannb4969
18-02-2012, 10:07 AM
Theo tôi, nói một cách đơn giản là giúp chúng ta biết cách ứng xử tốt trong môi trường công việc, biết tạo bầu không khí ôn hòa trong môi trường làm việc, ra quyết định hợp lý với mục tiêu là lợi ích của tổ chức. Đồng thời tạo được sự đồng thuận của mọi người đồng nghiệp trong ứng xử cũng như việc ra quyết định trong công việc hàng ngày.

hoavt2920
19-02-2012, 02:02 PM
Câu hỏi của bạn là câu hỏi lý thuyết có trong giáo trình rùi mà
Theo mình cần nghiên cứu ứng dụng của hành vi tổ chức trong thưc tiễn công việc và cuộc sống như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất mới quan trọng

anhntv.gv
27-02-2012, 07:16 PM
Cô hoàn toàn đồng ý với câu trả lời của hoavt2920